phone

Bạn có câu hỏi? Hãy gọi cho chúng tôi ngay bây giờ

ĐT : +886-4-22930000
SỐ FAX : +886-4-22930707
address

Chúng ta ở đâu?

12F.-6, Số 241, Giây. 3, Wenxin Rd., Xitun Dist., Thành phố Đài Trung 40753, Đài Loan bản đồ
email

Cần hỗ trợ? Hãy gửi email cho chúng tôi

Liên hệ chúng tôi

Các trường có dấu * là bắt buộc
Tên *
E-mail *
ĐT *
SỐ FAX
Địa chỉ *
Quốc gia *
Thành phố/Thị trấn
Ngày *
Ngày giờ *
Chủ thể *
Tin nhắn *
xác minh*
ĐỨNG ĐẦU